Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, özellikle okuma ve yazma becerilerinde gecikmelerin bulunduğu gelişimsel bir farklılıktır. Bununla birlikte mantık yürütme, konuşma, dinleme, problem çözme, matematik vb. alanlarda zorluk yaşamaktır.

Öğrenme güçlüğünün 3 türü bulunmaktadır.
- [1] Disleksi=Okuma sorunları
- [2] Disgrafi=Yazma sorunları
- [3] Diskalkuli=Matematik sorunları

Öğrenme güçlüğünde bu türlerin biri ya da bir kaç tanesinin bulunacağı gibi bazı durumlarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği sorunları da bulunabilir.

Öğrenme güçlüğü belirtilerinde genel olarak;
-Dikkat ve odaklanma sorunlarının yaşanması
-Yaşına uygun yeterli kelime dağarcığının bulunmaması
-Renkler, sayılar ve harfler gibi akademik becerileri öğrenmede güçlük yaşanması
-Koordinasyon gerektiren oyunlarda zorluk (Bisiklet sürme vb.)
-Planlama zorlukları
-Düşünmeden harekete geçme
-Yönleri karıştırma ve yön bulmada güçlük, zaman ve mekan sorunları yaşama
-Arkadaşlık ilişkileri kurmada ve sürdürmede zorluk
-Hatalı kalem tutuşu, okunaksız el yazısı
-Matematik ifadelerini işleme aktarmada güçlük

Kurumumuzda, bireyin eğitsel değerlendirmesi sonucunda hangi alanda zorluk yaşadığı tespit edilerek uygun eğitim yöntemine başlanmaktadır.

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Konya'da bulunan kurumumuzda, Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programımız ile sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz