Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

AİLE EĞİTİMİ(AİLE DANIŞMANLIĞI)

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Programı

Her anne ve babanın çocuk sahibi olacağını öğrendiği andaki hayali sağlıklı bir çocuğa sahip olmaktır.Bu umutlu yolculukta bazen istenmeyen gerçekler hayatımıza dahil olur.Ailelerin, doğumla ya da doğumdan sonraki süreçte fiziksel veya zihinsel bozukluğu olan çocuklarının olduğunu öğrendikleri anda karmaşık duygular içersine girmeleri kaçınılmaz olur.Belirsizliğin hakim olduğu bu süreçte önemli olan ve ulaşılması hedeflenen nokta,ailenin çocuğu olduğu gibi kabul etmesi ve yeniden hayatlarına uyum sağlamaları için gerekli desteğin alınmasıdır.

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde,Rehberlik Servisi olarak Aile Eğitimi Programı alanında ki hedefimiz; Hizmet sunduğumuz tüm alanların verimliliğini ve kalitesini arttırmaktır.Bu amaçla kurumumuza gelen her birey değerlendirmeye alındıktan sonra sağlıklı bir uyum süreci yakalamak için Rehber Öğretmenimizin katılımıyla seanslara alınır.Başarılı bir oryantasyon sürecinden sonra da gelişimi takip edilmeye devam edilir.

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Programı bireylerin aileleri için önemli bir programdır.Bireylerin aileleri için hedefimiz ise;ebeveynlerin verilen hizmetin dışında tutulmadan,ihtiyaç duydukları tüm konularda destek alarak sürece dahil olmalarıdır.Bu aktif katılımla kurulacak iş birliği sayesinde aileler çocuklarının; gelişimsel özelliklerini,gereksinimlerini,güçlü ve zayıf yönlerini öğrenirler.Böylece çocuklarına olan tutumları değişir ve gelişir.

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi olarak Konya da ki kurumumuzda, Özel Eğitimde Aile Eğitimi Programı ile sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.