Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

Kurumumuz, dünyada en çok kullanılan Nörogelişimsel tedavi yöntemi olan, bilimselliği kanıtlanmış BOBATH tekniği ile bireylere eğitim vermektedir.Bundan ötürü de Özel gereksinime sahip bireyin fonksiyonelliği esas alınır.Bobath yaklaşımının ana hedefi bireyin mümkün olan en normal şekilde hareket ederek günlük yaşamda bağımsız ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Fizyoterapist tarafından değerlendirilen özel gereksinime sahip birey,değerlendirme sonrası terapi programına alınır.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon da amaç, bireye mümkün olduğunca bağımsızlık kazandırmaktır.

Bireyin durumuna göre amacımız ;
1. Anormal postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek
2. İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki güç ve hareket potansiyelini arttırmak
3. Normal gelişim basamakları doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek, mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak
4. Denge ve koordinasyonu geliştirmek
5. Bedenen yetersizlikleri uygun yardımcı aletlerle desteklemek
6. Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda,bireyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak
7. Duyusal anlamda katkıda bulunmak

8. Bireyin Vücüt farkındağını arttırmak
 

   >Uyguladığımız bilimsel teknik ve metodlarla, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonun ana hatlarını oluşturur.

 

Yardımcı Araç Ve Ekipmanlar(Yardımcı Cihazlar..)

Her çocuk için bireyselleştirilmiş olarak hazırlanan ve uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı süresince, yapılan tedaviyi desteklemek, etkinliğini arttırmak, bağımsız hareket etmesine olanak sağlayarak öğrenmesini, çevresini araştırmasını ve iletişim becerilerinin geliştirilerek özgüveninin desteklenmesi amacı ile uygun cihaz ve ekipmanların kullanılması önerilmektedir.

Kullanılması gerektiği düşünülen cihaz ya da ekipmana, çocuğu takip eden doktor ve ortotist ile birlikte karar verilemektedir. Bu amaçla her çocuk için kapasitesine uygun olarak planlanan walker, tripot, rollatör, kanedyen ve yürüteçlerle birlikte rehabilitasyon süreci takip edilmektedir.Kurumumuzda prensip olarak çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırıcı yönde, mümkün olan en kısa seviyede SMAFO, AFO, KAFO, DAFO uygulamalarına yer verilmektedir.

 

    Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi  olarak Konya'da ki kurumumuzda, Özel Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.