Türkçe
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’e ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)
 || Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon || Fzt. Fadim Karaduman Singil, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Özel Eğitim, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Duygusal Ve Sosyal Destek, Aile Eğitimi(Aile Danışmanlığı), Serebral Palsi(Sp), Brakial Pleksus, Spina Bifida(Nöral Tüp Defekti), Down Sendromu, Hidrosefali, Kas Hastalıkları, Otizm, Rett Sendromu, West Sendromu, Skolyoz(Omurga Eğriliği), Multiple Skleroz(Ms) Hastalığı, Tortikollis, Hemipleji(İnme) Hastalığı, Angelman Sendromu, Poland - Moebius Sendromu, Joubert Sendromu, Juvenil Romatoid Artrit(Jva), Kistik Fibrozis, Korpus Kallozum Agenezisi, Omurilik Yaralanması(Spinal Kord), Sma(Spinal Musküler Atrofi), Turner Sendromu, Chiari Malformasyonu, Williams Sendromu, Asperger Sendromu, Frajil X Sendromu, Wolf Hirschhorn Sendromu(Whs), Cri Du Chat Sendromu, Prader - Willi Sendromu(Pws)

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR ?

Duyu bütünleme; bireyin kendi vücudundan ve çevresinden aldığı uyarıları merkezi sinir sisteminde (beyinde) organize ederek doğru cevaplar ortaya çıkarması için gerekli bir süreçtir.
Duyu bütünleme ile çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur ve doğru davranışı ortaya çıkarır.(Adaptif Cevap..)
Duyu bütünleme terapisi bireyin merkezi sinir sistemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar. Duyu bütünleme terapisi seanslarında 7 duyudan faydalanılır. Bunlardan 5 tanesi hepimizin bildiği duyulur olan; görme, işitme, koku, tat, dokunma(taktil); diğer 2'si ise Denge ve Hareket(Vestibüler), Proprioseptif(Vücut Farkındalığı) duyulardır.

İlk seansta çocuk değerlendirilir ve günlük hayatta ne şekilde sorunlar yaşadığı belirlenir. Duyu Eğitimi almış Fizyoterapist/Ergoterapist tarafından uygun terapi programı oluşturulur. Aileyle iş birliği içinde terapi seanslarına devam edilir.
Terapi seansları sırasında çocuğa uygun aktiviteler OYUNLAR şeklinde sunulur. Bu aktivitelerdeki amaç; çocuğun keyif alarak katılımını sağlayarak merkezi sinir sistemi düzeyinde Nöroplastisite (beyinde yeni sinir hücreleri ve bağlantıları oluşumu, beynin yeniden yapılandırılması) yeteneğini artırmaktır.

Adaptasyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi  olarak Konya'da ki kurumumuzda,Duyu Bütünleme alanında sizlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz.